CONFIDENCE FROM THE PAST, SOLUTIONS FOR THE FUTURE

BİZİMLE BÜYÜK BİR HİKAYENİN PARÇASI OLABİLİRSİNİZ.

Sizin şekillendirdiğiniz bir hikaye. Uluslararası fırsatlar arıyorsanız, profesyonel gelişim için can atıyorsanız; arkadaş canlısı ve kapsayıcı bir ekibin parçası olmak istiyorsanız, bize bir iş başvurusunda bulunmayı düşünmelisiniz.

İK Misyon, Vizyon, Temel Stratejimiz

Misyonumuz

Katma değer yaratan İK uygulamaları ile bireysel/kurumsal gelişimi desteklemek ve çevreye duyarlı, değişimlere hızlı adapte olabilen, iletişimi güçlü bir takım olmak.

Vizyonumuz

Var olduğumuz ve var olacağımız her coğrafyada yetkin, çevik ve motivasyonu yüksek bir organizasyon ile otomotiv endüstrisinde büyümek ve öncü olmak.

Temel Stratejimiz

Sürekli öğrenen ve iletişimi güçlü bir organizasyon olabilmek için gerekli yeteneklere, yetkinliklere ve altyapıya sahip olmak

İK Politikamız

Bizi biz yapan, gücümüze güç katarak geleceğe taşıyacak olan en önemli varlığımız insan kaynağımızdır. Ahenk ile birbirimizi tamamlayarak, aynı hedefe doğru gittiğimiz şirketimizde esas olanın bütünsel başarı olduğu bilinci ile çalışırız.

 

Hızlı değişimlere çevik bir şekilde adapte olması gereken insan kaynağımızın gelişimi için gerekli ve doğru altyapı ve imkanları hazırlamak İnsan Kaynakları departmanımızın başlıca hedefidir.

 

Çeşitlilik ve farklılıklarımızla ahenk içinde, adiliyet ve eşitlik ilkesi ile çalıştığımız, bir parçası olmaktan gurur duyduğumuz ekibimiz ile birlikte ileriye gideriz.

İK Uygulamalarımız ve Temel İlkelerimiz

İşe Alım
 • Şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurum kültürüne uygun, nitelikli ve gelişim potansiyeli olan deneyimli veya yeni mezun çalışanları, fırsat eşitliği ilkesi ile işe alırız.

 

 • Görev tanımlarını net bir şekilde oluşturarak, tüm görevlerin doğru kişi ve en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlarız.
 
Performans Yönetimi
 • Hedef ve yetkinlik bazlı yönetim yaklaşımını benimseyerek, çalışanlarımıza iş hedefleri kapsamında, performans ve gelişimlerine dönük geri bildirimler vermek üzere adil ve objektif bir performans yönetim sistemi uygularız.
 
Kariyer Yönetimi
 • Tüm çalışanlarımızın birbirinden farklı potansiyellerini açığa çıkaracak bir kariyer modeli ile, şirketimiz bünyesindeki atama ve terfi süreçlerinde fırsat eşitliğini gözeterek öncelikle içeriden atama anlayışını benimseriz.

   

 • İş tatminini en yüksek düzeyde tutarak verimli çalışılmasını, hizmet kalitesinin yükselmesini ve kariyer yönetimi sisteminin uygulanmasını sağlayacak eğitim programları ile çalışanlarımızı destekleriz.
 
Kurumsal Gelişim ve Öğrenme
 • İş hedeflerimizin gerçekleşmesi amacıyla, öğrenen organizasyon kültürü yaratmanın etkisini bilerek, gelişim ve öğrenmeyi sürekli kılarız.

   

 • “Katılımcı Yönetim” şeklini benimser, çalışanlarımızdan gelen fikirleri önemseriz.