CONFIDENCE FROM THE PAST, SOLUTIONS FOR THE FUTURE
KALİTE POLİTİKAMIZ

ORAU, kalite, değer, teslimat ve hizmet konularında müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli olarak inovatif mühendislik çözümleri sağlamayı aşağıdaki maddeleri gerçekleştirmek suretiyle taahhüt eder; 

Kalite, değer, teslimat ve hizmet konularında müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve aşmak için sürekli olarak inovatif mühendislik çözümleri sağlamayı aşağıdaki maddeleri gerçekleştirmek suretiyle taahhüt eder;

 • Ürünlerimizi, üretim proseslerimizi ve yönetim sistemlerimizi, müşterilerimizle yakından çalışarak, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin aktif katılımı ile sürekli iyileştirmek.
 • Organizasyonumuz ve tedarik zinciri boyunca, ORAU Yönetim Sistemi IATF 16949:2016’ya ve ilgili tüm müşteri özel isteklerine uygun olmasını sağlamak ve devam ettirmek.
 • Hata bulma yerine hata önleme teknikleri kullanarak, ‘Sıfır Hata’ felsefesini benimsemek ve üst düzey performans elde etmek.
 • İş performansını arttırmak için ORAU Yönetim Sisteminde tanımlı süreçlere performans göstergeleri ve hedefler belirleyerek, takip etmek.
 • Hammadde ve üretim yöntemlerini çevrenin korunmasını sağlayacak şekilde seçmek.
 • Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza iletilerek anlaşılmasını sağlamak.
 • Süreç performans değerlendirmeleri ile tüm yönetim düzeylerinde bu politikanın etkinliğini sürekli izlemek.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

ORAU Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri San. A.Ş olarak esnek kumanda telleri, şanzıman kumanda grubu, yay grubu, metal form parçaları ve plastik parçaları üretimi sürecinde

 • Çevre ile ilgili tüm ulusal, yerel kanun, yönetmelik ve diğer tüm yasal mevzuatlara uymayı,
 • Çevreyi korumayı, kirliliğin azaltılması ve çevresel performansın sürekli iyileştirmesi yönünde
  çevre yönetim sistemini geliştirmeyi,
 • Çevre konusunda tüm çalışanlarını, taşeronlarını, tedarikçilerini ve müşterilerini kapsayan
  bilinçlendirme çalışmaları yapmayı,
 • Çevre ve insan sağlığına olumsuz etki yapan her türlü atığın kaynağında azaltılmasını, tekrar kullanımını, geri dönüşümünü ve uygun bir şekilde bertaraf edilmesini,
 • Doğal kaynakların korunması ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesini,
 • Tüm üretim yöntemlerinde enerji verimliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi
 • Çevre Yönetim Sisteminde risk ve fırsatlarının değerlendirilerek, sürdürülebilirliğe yönelik stratejik adımların planlanması ve uygulanması,
 • Acil durum risklerini azaltmak için sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğü oluşturmayı,

Bu amaçla kurduğumuz Çevre Yönetim Sisteminin Üst Yönetim’den başlayarak tüm çalışanlarca uygulanacağını taahhüt ederiz.

>Kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

ORAU Orhan Otomotiv Kontrol  Sistemleri San. A.Ş olarak esnek kumanda telleri, şanzıman kumanda grubu, yay grubu, metal form parçaları ve plastik parçaları üretimi sürecinde,

 • Çalışanlarımızın, toplumun ve ilgili tarafların sağlığını korumayı, yaralanmayı, iş kazasını ve
  meslek hastalanmalarını önlemeyi, bu yöndeki beklentilerine cevap vermeyi,
 • Çalışanların ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkesin bireysel ya da
  kurumsal sorumluluklarının farkında olması için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini
  yapmayı,
 • Faaliyetlerini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak sürdürmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi performansını sürekli iyileştirmek için hedefler belirlemeyi ve yönetim gözden geçirme toplantıları ile sonuçları izlemeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevcut yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve güncelliğini takip etmeyi,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için risk bazlı düşünme ve risk yönetim yaklaşımını benimseyerek sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımı için ortam sağlamayı ve İSG kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmaları yapmayı,

Bu amaçla kurduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Üst Yönetim’den başlayarak tüm çalışanlarca uygulanacağını taahhüt ederiz.