CONFIDENCE FROM THE PAST, SOLUTIONS FOR THE FUTURE

Sürdürülebilir ve Daha İyi Bir Gelecek

 

ORAU, çevre bilincinin öneminin farkındalığı ile sürdürülebilirlik alanında ki çalışmalarını etkin ve örnek bir kuruluş olarak devam ettirmektedir.

 

Sürdürülebilirlik anlayışımız, verimliliğe odaklı, riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştiren proaktif bir anlayıştır. İş yapış biçimimiz, tüm kaynaklarımıza bakış açımız bu odaktan hareketle şekillenmekte; tüm çalışmalarımıza, sınırlı kaynakları etkin ve basiretli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmek amacıyla yaklaşmaktayız.

 

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu insanlık görevimiz. Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz. Uzun yıllardır değerlendirdiğimiz sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı 2020 yılı itibari ile Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında oluşturuyoruz. Yıl içinde gerçekleşen tüm diyalog platformları ile geleceğin ve sektörün sürdürülebilirlik beklentilerini anlamaya çalışıyor; soruyor, öğreniyor, görüşleri yönetim stratejilerimize katıyor ve şeffaf bir biçimde sürdürülebilirlik performansımızı raporluyoruz.

 

Sürdürülebilirliğe stratejik bir yönetim modeli olarak yaklaşan Şirketimiz, sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli aktörlerinden birisi olmak için çalışıyor. 2007 yılında TÜSİAD ’ın imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) 10 ilkesine ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına uygun olarak ve yine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ’ne katkı sağlayan sürdürülebilirlik performansları ortaya koyarak her geçen yıl hedeflerimize daha fazla yaklaşmaya devam ediyoruz.

SÜRDÜREBİLİRLİK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ