CONFIDENCE FROM THE PAST, SOLUTIONS FOR THE FUTURE

Haftalık yayın yapan Eko Haber gazetesinin 6 – 12 Temmuz tarihli “Bursa’nın Ar-GE Yıldızları” özel haberinde Ar-Ge Müdürümüz Sn. Hüseyin Karabulut, ORAU bünyesindeki Ar-Ge faaliyetlerimiz ve ileriye yönelik hedeflerimiz hakkında bilgiler verdi.

ORAU Orhan Otomotiv, ana sanayi müşterilerinin istediği ürünleri uluslararası standartlarda geliştirmesinin yanında co-designer rolü üstlenerek elde ettiği know-how beraberinde yenilikçi yönü yüksek, özgün ürün tasarımlarını ortaya koyarak, kendi tasarımlarını OEM müşterilerine sunmayı ve müşterilerimiz için tercih edilen çözüm ortağı bir firma olmayı misyon edinmiştir.

Otomotiv sektörü, günümüzdeki diğer teknolojik sektörler gibi hızlı bir değişim içerisindedir. Bunun sonucu olarak da, bu sektörde faaliyet gösteren firmaların teknolojik alt yapılarını ve Ar-Ge kabiliyetlerini geliştirmeleri rekabetçi kalmaları adına büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla ORAU, ürünlerinin ve üretim teknolojilerinin otomotiv sektörünün gelecekteki ihtiyaçlarına cevaplayabilmesi adına kendini sürekli geliştirmeyi ve bu doğrultuda da ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir. Böylece ORAU hem firma, hem sektör, hem de ülke sanayii adına sürdürülebilir olabilecektir.

Bu amaçla, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek temel analiz ve mühendislik hizmetlerinin ileri teknolojilerle donatılması, mevcut ürün maliyetinin düşürülüp kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, yaratıcılık geliştirme, rekabetçi teknolojiler, optimize edilmiş tasarım, yeni büyüme yatırımlarının modern teknolojilerle donatılmış ve sermaye verimliliğini en üst düzeyde tutarak hedeflenen zaman sürecinde üretime kazandırılması Ar-Ge stratejilerimizin özünü oluşturmaktadır.

2004 yılından beri co-desinger olarak Otomotiv sektörüne hizmet veren ve bu kapsamda ürün geliştirme ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren bir firma olan ORAU, 2013 yılında Ar-Ge Merkezi olarak faaliyetlerini tescil ettirmiştir. ORAU Ar-Ge Merkezi, bağımsız 3.000 m2 kapalı alanda yerleşik 54 araştırmacı ile Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmektedir.
Firmamız son 5 yılda yaklaşık 3,5 Milyon Euro’luk laboratuvar ve mühendislik altyapısı yatırımı yaparak Ar-Ge’ye verdiği önemi göstermiştir. ORAU olarak, son yıllarda ortalama yıllık 6 Milyon TL civarında Ar-Ge harcaması yaparak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

ORAU, hem ulusal hem de uluslararası destekli projeler dahil olmak üzere hali hazırda aktif olarak 10 adet Ar-Ge projesini yürütmektedir. Bu projeler kapsamında hem akademik hem de diğer Ar-Ge yapan uzman kurum ve kuruluşlarla iş birliklerini sürdürmektedir.

Firmamızın yürüttüğü Ar-Ge projelerinin önemli bir bölümü, otomobillerin kumanda kontrol sistemlerinden olan vites, el freni ve kapak açma-kapama sistemleri üzerinedir. Aynı zamanda debriyaj yayları, proses verimliliğini arttırıcı/iyileştirici faaliyetler ve esnek üretim hatlarının geliştirilmesi diğer proje konularını oluşturmaktadır. Diğer yandan, son zamanlarda Türk Savunma Sanayii’nin parlayan yıldızını gören ve milli misyon doğrultusunda yerli savunma sanayii hamlelerini destekleyen firmamız, 2021 yılı itibariyle savunma sanayiinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni Ar-Ge projelerini de başlatmıştır.
Şimdiye kadar 57 Ar-Ge projesini başarıyla tamamlayan ORAU, bu projeler neticesinde 5 uluslararası patent, 2 ulusal patent ve 8 de faydalı model başvurusu yaparak bunların birçoğunun tescillerini almış ve kalanlarının da tescil işlemlerini sürdürmektedir.

ORAU, orta vadede Ar-Ge projelerini daha çok şu konular üzerine sürdürmeyi planlamıştır;

– Ülke içerisinde bulunan otomotiv üreticilerin ithal olarak kullandığı araç bileşenlerinin yerli versiyonlarını geliştirip üreterek, maliyet ve teknik avantajları bulunan yerli alternatifler sunarak yerli üretim hareketine katkı sağlanması.
– Son yıllarda otomotiv sektöründeki değişimlerin odak noktalarından olan emisyon regülasyonlarının düşürülmesi kapsamında yapılan çalışmaların takibi ve buna bağlı olarak firmanın mevcut ürün gamı üzerinden Ar-Ge çalışmaları vasıtasıyla ürünlerin yenilenerek rekabette öne geçmesinin sağlanması.
– Yeni nesil araçlarda teknolojik odağın kaymakta olduğu elektronik ve elektronik kontrollü mekanik sistemlerin değişimine uyum sağlanarak mevcut mekanik tabanlı araç komponentlerinin elektronik kontrolcü vb. sistemlerle desteklenerek yeni nesil rekabetçi ürünlerin ortaya çıkartılması.
– Yapılacak olan farklı Ar-Ge projelerinde kurulacak ortaklıklar vasıtasıyla özellikle yurt dışı firma veya araştırma enstitülerinden bilgi transferinin sağlanması.
– Mevcut ürünlerin yüksek verimli, daha hafif ve kompakt yapıda tasarlanması ile daha çevreci ürünler geliştirmek (hedef ürünlerde ağırlık azalması ile CO emisyon kriterlerine uyum sağlamak).
– Proses geliştirilme çalışmalarını sürdürerek, yeni ürünlerin üretim proseslerinin tasarımını ve geliştirilmesini sağlamak, daha verimli ve çevreci üretim teknolojilerinin entegrasyonunu gerçekleştirmek.
– Çevre dostu ürünlerin üretilmesinin yanı sıra bu ürünlerin üretilmesi esnasında daha az emisyon değerleri üreten teknolojilerin ve efektif bir malzeme geri dönüşümünün kullanılmasını sağlamak.

ORAU, üzerinde derin bir uzmanlığa sahip olduğu esnek kumanda telleri mekanizmaları için otomotiv ana sanayinin tasarladığı her yeni model aracın uzmanlık alanımızdaki problemlerini rutin mühendislik dışında Ar-Ge odaklı bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla çözmektedir. Bu sebeple markamız ve ürünlerimiz otomotiv ana sanayide kabul görmektedir. Son dönemde mevcut ürün gamımıza özel debriyaj yayları da ekleyerek, yeni ürünlerin özgün tasarımları ve imalat süreçleri stratejilerimiz doğrultusunda devam etmektedir.

ORAU, hem ulusal TÜBİTAK Ar-Ge teşvikleri, hem de uluslararası AB projeleri teşviklerinden yararlanmaktadır. Şimdiye kadar 6 TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlayan firmamız, hali hazırda 3 TÜBİTAK ve 1 AB projesi ile ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerini yürütmeye devam etmektedir. Ayrıca bu projeler kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Ankara Atılım Üniversitesi gibi ülkenin çeşitli üniversiteleri ile akademik iş birliklerini sürdürmekteyiz. Böylece ülkedeki üniversite sanayi iş birliği arzusunu dikkate alarak, akademik bilginin endüstriyelleşmesi ve bunun katma değere dönüşmesine katkı sağlamak bize büyük mutluluk vermektedir.

Fakat diğer yandan, ulusal Ar-Ge desteklerinin eskisi kadar çeşitlilik ve esneklikte olmaması özellikle büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının Ar-Ge teşviklerinden yararlanma imkanını her geçen gün kısıtlamaktadır. Örneğin SAN-TEZ projesinin devam etmemesi, 1501 Ar-Ge proje destek başvurularının büyük ölçekli firmalar için halen daha kapalı olması Ar-Ge’ye yatırım yapan belirli ölçekteki firmaları zorlamakta ve proje sayılarını olumsuz etkilemektedir. Umarız yakın zamanda Ar-Ge destekleri, önceki dönemler gibi çeşitli ve kapsayıcı olmaya yeniden devam eder.

ORAU, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yeni Ar-Ge yetenekleri kazanmak, var olan teknolojileri geliştirmek ve ihracatın devamlılığının sağlanmasının yanı sıra, yelpazesine katacağı yeni ürünlerle üretimi arttırarak dışa bağımlılığı azaltıcı ve ihracat potansiyeli yüksek ürünler geliştirerek uluslararası otomotiv ana sanayiinin vazgeçilemez tedarikçileri arasında yer almak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda özellikle, elektrikli otomobiller ve alt sistemleri, yerli otomobil, yeni nesil otomobillerin düşük emisyon kriterlerini sağlayabilecek yüksek katma değerli ürünlere olan ihtiyaç ve dolayısıyla otomobillerde ağırlık azaltılması konuları firmamızın Ar-Ge projeleri kapsamında yakın vadede odaklanacağı temel çalışma alanları olacaktır.
Bu çalışmaların sonucunda elde edilecek somut çıktılar, bu çıktıların ürün olarak global ana sanayilere tedarik edilmesi ve firmanın ihracatının devamlılığının sağlanması gibi konular ise kısa ve orta vadede firmamızı ve sektörümüzü etkileyecek önemli gelişmeler olacak, böylece arzulanan başarılara ulaşmak mümkün olabilecektir.

< Haberlere geri dön